Grafike - linijom do čoveka

Grafika u umetnosti Miće Popovića proizilazi iz crteža. Boja, volumen, materija ostaju na slici, ali linija, taj neophodni činilac crteža, „obojila“je grafiku Miće Popovića. Okosnica njegovog celokupnog opusa jeste čovek, koga je umetničko biće Miće Popovića osećalo, posmatralo i promišljalo. U slikarstvu je prelazio granice koje neki nisu smeli, ali crtežom je postizao da ovekoveči bilo kog čoveka, bilo gde i u bilo kom trenutku tog malog, ali jedinog života. Crtao je poznate i nepoznate, tužne, srećne, zabrinute, buntovne, mlade, ostarele, siromašne, uspavane i širom otvorenih očiju – uvek ljude.

„Kada se čovek suoči sa ogromnim brojem crteža Miće Popovića koji su nastajali tokom pedeset dugih slikarskih godina, oseća se pomalo obeshrabrenim pred tom energijom vida (i viđenja) koja osvaja svet kao deo vlastitog iskustva ne samo kao zbir objektivnih vizuelnih činjenica. Crtež je za ovog slikara proces slaganja slikarskog iskustva u određeni vizuelni sistem i repertoar oblika, odnosa oblika i prostora, oblika i linije, oblika i mrlje, oblika i svetlosti, da bi se konačno „zaustavio“ na obliku ljudske figure i njenom unutarnjem svetu. Crtež, dakle, za njega nije samo leksička građa koja će biti preobražena i utkana u neko buduće likovno delo, već i način otkrivanja sveta i odnosa sveta prema suštini umetničkog dela“1.

Neupitna povezanost crteža i grafike kao dva medija gotovo je genetička, a na grafikama Miće Popovića potpuno očigledna.

Mapa sa grafikama „Ljudi“ sadrži deset grafika Miće Popovića izvedenih u tehnikama duboke štampe (bakropisa). Odštampano je 70 primeraka, od kojih je deset numerisano rimskim ciframa od I do X i 60 sa arapskom numeracijom od 1 do 60. Broj ove mape je 18. Izdata je 1985. godine. Posebno za ovu priliku tekst je napisala Vanja Kraut.

Mapa sa grafikama „Meksiko“ sadrži deset serigrafija Miće Popovića. Odštampana je u 104 primerka, od kojih je 20 sa oznakom EA i rimskom numeracijom od I do XX , a ostale su sa arapskom numeracijom od 1 do 80. Postoje 4 posebne sa oznakom NS i arapskom numeracijom od 1 do 4. Broj ove mape je EA VI. Izdata je u Beogradu 1986. godine. Tekst za ovu priliku napisao je Jovan Ćirilov.

Mape sa grafikama „Ljudi“ i „Meksiko“ su deo legata u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović u Loznici.

Marina Cvetanović,
istoričar umetnosti


1Mića Popović: Crteži, priredio Sreto Bošnjak, 1994. godine, str.5.

Меksiko

Ova mapa sadrži deset serigrafija Miće Popovića iz ciklusa „Meksiko“ i za ovu priliku posebno napisan tekst Jovana Ćirilova.
Mapa je odštampana u 104 primerka od kojih je 20 sa oznakom EA i rimskom numeracijom od I do XX, 80 sa arapskom numeracijom od 1 do 80 i 4, za učesnike u ovom projektu, sa oznakom HC i arapskom numeracijom od 1 do 4.
Realizacija: Zoran Božović; štampao: Milan Grbić; kutija: Knjigoveznica Petković.
Broj ove mape je EA VI.
Beograd, 1986. godina

Na sledećem linku možete pročitati tekst „Meksiko očima Miće Popovića“ Jovana Ćirilova.

Ljudi

Ova mapa sadrži deset grafika Miće Popovića izvedenih u tehnikama duboke štampe i tekst Vanje Kraut posebno napisan za ovu priliku.Odštampano je sedamdeset primeraka ove mape, od kojih je deset numerisano rimskim ciframa od I do X i šezdeset sa arapskom numeracijom od 1 do 60.
Grafike su odštampane na papiru Velin arches blanc 200 g/m2.
Ideja i realizacija: Zoran Božović; štampa: Jakov Đuričić.
Broj ove mape je 18.
Beograd, 1985.

Na sledećem linku možete pročitati tekst „Ljudi“ Vanje Kraut.

Adresa

Jovana Cvijića 15, Loznica

mapa

Radno vreme

od 7 do 15 časova svakog radnog dana
/ za posetioce od 8 do 15 časova

Kontakt

centarkultureloznica@gmail.com

015 881-151 / 015 882-718