O galeriji

Kuća Katića
Kuća Katića

Osnovana je 1989. godine, na osnovu ugovora o poklonu sklopljenog između darodavca Miće Popovića i opštine Loznica. Svečano je otvorena 28. Oktobra 1989. godine. Smeštena je na spratu Kuće Katića, u ulici Jovana Cvijića broj 15 u Loznici.Kuća Katića je podignuta 1878. godine kao porodična kuća za zanatliju i trgovca Marjana Katića, u duhu istorizma sa klasicističkim i dekorativnim elementima romantizma. Fasada je simetrično rešena sa naglašenim lučnim glavnim ulazom na sredini, a sa satrana su po tri uža otvora. Na spratu u sredini je balkon sa autentičnom gvozdenom ogradom. Sve površine oko prozora ukrašene su reljefima. Kuća je 1997. utvrđena za spomenik kulture.

Mića je pre otvaranja galerije video prostor i sam odabrao slike za njega. Ta činjenica čini ovu postavku još vrednijom. Počevši od slike „Čukundedina kuća u Loznici“ iz 1936. godine, kada je Mića imao samo trinaest godina, preko reprezentativnih dela kao što su „Građani“ ili „Gvozdenov grafikon“, ili neizostavni autoportret s leđa „Ja sam pao(u donjem gradu – Albani, država NJujork)“, do slike „Velika mrtva priroda“ iz 1989. godine, imamo zaista jedan hronološki sled svih važnih faza iz slikarstva Miće Popovića. Mića Popović je od svog prvog slikarskog koraka, čim je stao pred štafelaj, razumeo slikarstvo kao moralni čin.

Velikan naše umetnosti, pripada prvoj generaciji slikara posle II svetskog rata kojoj je pripala dužnost da načini istorijski zaokret u našoj umetnosti, da se odupre doktrinarnom estetizmu socrealističke umetnosti i izbori se za savremen, moderan umetnički izraz, usaglašen sa tekovinama svetske umetnosti.

Ličnost slikara Miće Popovića zauzima mesto od posebnog značaja u našoj likovnoj umetnosti. Ne samo zato što je u tom vremenu bio u zenitu svojih stvaralačkih mogućnosti i svojim delom uticao na istorijske aspekte stvarnosti i života, već i zbog izuzetne umetničke vrednosti njegovih ostvarenja koje prevazilaze granice svoga vremena.

Ukupno 19 slika koje sa još 18 grafika i 2 crteža čine autorsku antologiju iz njegovog bogatog slikarskog opusa. Vera Božičković Popović je gradu Loznici poklonila 6 slika iz perioda 60- ih i 70- ih godina. Postavku čine još monografije, knjige koje je sam pisao, plakati, katalozi sa raznih izložbi, fotografije, pisma i predmeti iz slikarevog ateljea. Posle Mićine smrti Stalnoj postavci je pripojen i njegov štafelaj, paleta i mantil koji je koristio u ateljeu. Od 2001. godine u junu se održavaju Mićini i Verini dani, neposredno vezani za Stalnu postavku slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović a povodom rođendana Miće Popovića (12. jun), od 2002. godine izlazi i časopis Prizor u izdavaštvu Centra za kulturu „Vuk Karadžić“, ustanove kulture od nacionalnog značaja. To je časopis koji se bavi kulturnom istorijom Jadra sa posebnim osvrtom na umetnost Miće Popovića. Ova manifestacija udahnula je nov život Galeriji i dala podstreka za nove aktivnosti, a to su razmene izložbi sa drugim legatima i galerijama u Srbiji. Tako se afirmiše likovni život u našem gradu, a ujedno umetnost Miće Popovića u drugim gradovima. Galerija je prostor gde se može sagledati sva lepota i značaj umetničkog stvaralaptva ovog umetničkog para.

Osim toga, postoje i druge mogućnosti za afirmaciju ovog prostora. Veliki broj knjiga, bolje reći stručne literature iz istorije umetnosti( koje smo dobili zahvaljujući Mićinom i Verinom sinu Jovanu i njegovoj porodici) dovele su do ideje stvaranja centra za savremene studije u okviru Stalne postavke. Kao praktičan deo cele te zamisli jeste studentska međunarodna multimedijalna kolonija, koja se održava svake godine u Tršiću počevši od 2001. godine, a u organizaciji ove ustanove. Jer, kao što je Mića Popović bio poznat po spoju tradicije i savremenog, tako je ova kolonija upravo spoj Tršića i postojećeg etno kompleksa kao tradicionalnog momenta sa mladim umetnicima iz celog sveta koji se uspešno izražavaju u zaista najsavremenijim vidovima likovne, ali i filmske i muzičke umetnosti.

Mićina dela će ostati savremena i aktuelna još dugo vremena. Ostvario je ne samo umetnički nego i moralni znak raspoznavanja na licu našeg vremena. Imamo sve razloge da zastanemo pred ovim slikama, da proverimo njihove istine, da se potražimo u njima.

Na sledećem linku možete preuzeti tekst „Priča u slikama“ istoričarke umetnosti Marine Cvetanović o galeriji i stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović.

Mr Snežana Nešković Simić,
Direktorka Centra za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica

Prijatelji galerije

Legat Miće Popovića logo Grad Loznica logo Ministarstvo kulture Srbije logo Centar za kulturu Vuk Karadžić Loznica logo

Adresa

Jovana Cvijića 15, Loznica

mapa

Radno vreme

od 7 do 15 časova svakog radnog dana
/ za posetioce od 8 do 15 časova

Kontakt

centarkultureloznica@gmail.com

015 881-151 / 015 882-718