Aдреса

Јована Цвијића 15, Лозницa

мапа

Радно време

од 7 до 15 часова сваког радног дана
/ за посетиоце од 8 до 15 часова

Контакт

centarkultureloznica@gmail.com

015/881-151